• پنجشنبه 18 بهمن 1397 11:58
  • كد: 683

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری با مشارکت بخش خصوصی زمینه‌ها را برای تصدی‌گری اهل فن در مراکز فرهنگی فراهم کرده و خود تنها بر آن نظارت می‌کند زیرا تجربه نشان داده اگر شهرداری یا افراد بدون صلاحیت تصدی‌گری این مراکز را برعهده گیرند نتیجه قابل قبولی کسب نخواهد شد.

اصغر برشان  اظهار کرد: شهر یک مجموعه زنده است که علاوه بر نیاز به عمران و آبادی، نظافت و فضای سبز برای ادامه حیات خود به مسجد، کتابخانه، فرهنگسرا و سینما نیز نیازمند است، اما متاسفانه در گذشته به اندازه کافی به مسائل فرهنگی در سطح شهر توجه نشده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه مدیران شهری به ایجاد زمینه‌های شادی مورد تایید دین در کنار مراسم‌ سوگواری افزود: شورای شهر و شهرداری اصفهان سعی می‌کنند این نقص را مرتفع کنند که یکی از نمونه‌های آن گسترش پردیس‌های سینمایی در اصفهان است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سینما بهمن که در خوراسگان به بهره برداری رسیده تنها یک سینما نیست بلکه یک مجموعه فرهنگی با ظرفیت‌های چند منظوره است.

وی با تاکید بر اینکه کج فهمی ها نباید موجب شود مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی شهر تک‌ منظوره باقی بمانند ادامه داد: تمام مراکز فرهنگی شهر مانند حسینیه‌ها، مساجد و امامزاده‌ها که مراسم‌ عزاداری در آن برگزار می‌شود امکان تبدیل به پایگاهی برای انجام کارهای فرهنگی و گسترش زمینه های شادی را دارند.

برشان با اشاره به تاکید شورای شهر در خصوص ایجاد پروژه‌های محرک توسعه و پروژه‌های شاخص در مناطق ۱۵گانه شهرداری توضیح داد: اصفهان برای تبدیل شدن به یک شهر زنده باید به سمت توسعه مناطق فرهنگی، پروژه‌های محرک توسعه و توجه به کارآفرینی حرکت کند تا زمینه‌های رونق و اشتغال در آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری با تکیه بر ظرفیت‌های موجود شهر از دیگر زمینه‌هایی است که اصفهان را با وجود تنگناهای اقتصادی موجود در مسیر امید قرار خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر تجربه ناموفق تصدی‌گری شهرداری در بسیاری از زمینه‌ها گفت: اکنون مدیریت شهری با مشارکت بخش خصوصی زمینه‌ها را برای تصدی‌گری اهل فن در مراکز فرهنگی فراهم کرده و خود تنها بر آن نظارت می‌کند زیرا تجربه نشان داده اگر شهرداری یا افراد بدون صلاحیت تصدی‌گری این مراکز را برعهده گیرند نتیجه قابل قبولی کسب نخواهد شد.

وی بهترین شیوه برای ورود شهرداری به توسعه فرهنگی را روی آوردن به پروژه‌ها به صورت مشارکتی و رفع نواقص آن دانسته و افزود: متاسفانه در مقطعی از زمان پروژه‌های فرهنگی به افراد غیر متخصص سپرده شد که اکنون خود را ملزم به پایبندی به این تصمیمات که در دوره‌های گذشته صورت گرفته می‌دانیم اما این الگوی نادرست در بخش‌های دیگر مانند صنعت نیز اتفاق افتاده و در نهایت باعث نابودی بسیاری از مراکز صنعتی شده و نباید همانند آن در مراکز فرهنگی اتفاق افتد.

افزودن ديدگاه