• دوشنبه 22 شهریور 1400 11:13
  • كد: 1441
صالحی: مناطق به سمت کاهش هزینه ها و استفاده از درآمدهای نوین نظیر ارزش افزوده، توسعه و تنوع مشارکت ها سوق داده شوند.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ماده صد یک محل درآمد، بازویی برای فشار و توافق های غیررسمی بوده است، گفت: با اصلاح جداول، قاطعیت و هماهنگی، شفافیت در روند پرونده ها و با افزایش هزینه تخلفات ساختمانی می توان به سمت بازدارندگی پیش از ساخت و اعمال نظارت حین ساخت رسید.

علی صالحی در صفحه اینستا گرام خود نوشت: «یکی از نظراتم پیش از انتخابات، مسئله مؤثرشدن نظارت ها و حرکت به سمت درآمد پایدار و سالم به جای انواع تعاریف شهرفروشی بود. کمیسیون ماده صد یکی از مجاری تحقق این وعده است. برای تحقق اداره سالم شهر باید محل های مفسده برانگیز یا برهم زننده نظم مدیریتی اصلاح شود.در گذشته ماده صد یک محل درآمد، بازویی برای فشار و توافق های غیررسمی و البته گاهی محلی برای دلسوزی های غیراصولی بوده است.

با اصلاح جداول، قاطعیت و هماهنگی، رویه ای در آرای همه کمیسیون ها و شفافیت در روند پرونده ها می توان با افزایش هزینه تخلفات به سمت بازدارندگی پیش از ساخت و اعمال نظارت حین ساخت رسید، بساط توافق های غیرسیستمی برچیده شود، زمینه حفظ سلامت اداری و محافظت از کارکنان خدوم فراهم شود و مناطق به جای توافق به سمت کاهش هزینه ها و استفاده از درآمدهای نوین نظیر ارزش افزوده وا گذاری ها، توسعه و تنوع مشارکت ها و استفاده از ابزار مالی نوین سوق داده شوند. در بیست روز اخیر در کمیسیونی که حضور دارم، سعی کردم با همکاری نماینده سایر دستگاه ها این الگو را جدی تر دنبال کنیم.

حداقل تا ۱۰ پرونده در این چارچوب بررسی و اعمال قانون ویژه شد. در کمیته های نظارتی در پیش منطقه هم بر پیش زمینه های لازم در این حوزه نکاتی را مطرح کردیم. انشاءالله با طرح های همکاران حوزه شهرسازی و اصلاح جداول بخش دیگر این فرایند کامل خواهد شد.»

 

افزودن ديدگاه