• پنجشنبه 18 شهریور 1400 10:20
  • كد: 1440
قاسمی: آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی با استفاده از توان بخش خصوصی/مشکلی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد

 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک ها مکلف شدن ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار بخش مسکن قرار دهند، گفت: با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فـولاد است، بنابراین مشکل مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم که مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم، خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی را از سیاست های دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد.

 او افزود: در حوزه حمل ونقل باید به دنبال راه کارهای جدید برویم و زیرساخت های مهم کشور را با راه کارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه های حمل ونقلی است.

قاسمی توضیح داد: باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق هایی را برای سرمایه گذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای اینکه مردم سرمایه های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریافت کنند، برای مشارکت در پروژه های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.

او یادآور شد: از معاونان خود در حوزه های مختلف خواسته ام تا پیشنهادهای خود را درباره روش های تکمیل انجام طرح ها و مگاپروژه ها ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در انجام پروژه های آزادراهی و بزرگ راهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تأمین کرده است، افزود: در مگاپروژه ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم، بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره مند شویم.

قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه ها در آن مناطق باید از روش های متفاوت استفاده کنیم.

او در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تأمین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می شود که با سرمایه خود آن هاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت ها هستند. اقشار کم درآمد و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه دولت دارند تا مسکن آنها تأمین شود؛ زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.

 

افزودن ديدگاه