• چهارشنبه 12 خرداد 1400 14:13
  • كد: 1342

فراهم آوردن زیرساخت های ساخت وساز توسط شهرداری

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری برای ارتباط با انبوه سازان و سازندگان شهر چهار جلسه برگزار شده است.

مرتضی طهرانی با بیان اینکه شهرداری مسئول ساخت وساز در شهر نیست بلکه این ساخت وساز باید به کمک شهروندان انجام شود، تصریح کرد: شهرداری باید زیرساخت های شهری را ایجاد کند تا بستر لازم برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم شود تا شاهد فرار سرمایه گذاران از شهر نباشیم.

او ادامه داد: کشور ما کشور تغییرات سریع و شگفت انگیز است و با وجود این تغییرات شدید و انطباق کارهای شهری، فعالیت در زمینه ساخت وسازها کار آسانی نیست.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان گفت: انبوه سازان می دانند که بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم امسال نسبت به سال گذشته بین ۴۰ تا 45درصد بوده و شهرداری برای افزایش تعرفه تنها ۱۵ درصد می تواند از شورای شهر مجوز بگیرد.

طهرانی با اشاره به اینکه بسته های تشویقی ساخت وساز نیز برای کمک به سرمایه گذاران و انبوه سازان ارائه شده است، افزود: تورم لجام گسیخته بر پیکره اقتصاد و بخش خصوصی ضربه می زند و شهرداری تلاش می کند سهم اندکی برای کاهش فشار واردشده به بخش خصوصی فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی شهر را سازندگان خرد و انبوه سازان از طریق صدور پروانه های ساختمانی تأمین می کنند، اما به اعتقاد من شهرداری و انبوه سازان باید با هم تعامل داشته باشند تا شهر ساخته و اتفاقاتی خوب در آن رقم بخورد.

 

افزودن ديدگاه