• دوشنبه 10 خرداد 1400 14:13
  • كد: 1337
استفاده از تجربیات بخش خصوصی برای طرح های شهری

 

یک دکترای طراحی شهری گفت: شهر یک موجود زنده است و طراحی هر نقطه‌ای از آن باید متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاص خودش انجام شود.

 

حسن سجاد زاده با اشاره به مفهوم مدیریت طراحی شهری، اظهار کرد: در سیستم طراحی شهری شهرهای ما انتخاب مشاور به درستی انجام نمی‌شود و مدیر پروژه طراحی شهری تخصص کافی برای مدیریت ندارد.

 

وی افزود: در شهرهای کشورهای توسعه یافته طرح‌های شهری به مناقصه گذاشته می‌شود، فرآیند شفافی برای اجرای طرح‌های شهری وجود دارد و طرح‌ها به سازمان‌های مرتبط واگذار می‌شود در حالی که در کشور ما متأسفانه رابطه جای تخصص را گرفته است.

 

این دکترای طراحی شهری اضافه کرد: حوزه انتخاب مشاور و انتخاب طراح کاملاً سلیقه‌ای، ارتباطی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی است.

 

وی با بیان اینکه طراحی شهری در شهرهای کشور ما کاریکاتوری است، تصریح کرد: در فرآیند طراحی شهری، طراحی بدون توجه به متن، زمینه بوده و کاملاً مجله‌ای و اینترنتی بوده در حالی که شهر یک موجود زنده است و طراحی هر نقطه‌ای از شهر باید متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاص خودش انجام شود.

 

سجاد زاده ادامه داد: برداشت یک الگو از شهری دیگر نمی‌تواند برای سایر شهرها کارآمد باشد و در این راستا باید نیازهای شهروندان هر شهر در قالب مصاحبه برآورد شده و پروژه‌های طراحی بر اساس خواست و نظر ساکنان شهر شکل بگیرد.

 

وی تاکید کرد: نیاز است مشاور ده‌ها و صدها سناریو ارائه دهد تا پس از نظرسنجی و ارزیابی بهترین ایده انتخاب و پیاده سازی شود.

 

این کارشناس شهری افزود: بی توجهی به اقلیم شهر بی توجهی به هویت کالبدی، بی توجهی به شرایط اقتصادی و زیست محیطی و نادیده انگاشتن شهروندانی که قصد استفاده از این فضاهای شهری را دارند موجب شده تا طرح‌های شهری با شکست مواجه شود.

 

وی افزود: استفاده از تجربیات بخش خصوصی و مشارکت آنها نیز برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های شهری باید مورد توجه باشد.

 

سجاد زاده گفت: طراحی شهری شهرهای ما به جای اینکه فرآیند محور باشد، محصور محور است در حالی که طراحی شهری در قالب یک پروژه خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد یک طرح شهری باید در نظر گرفته شود.

 

افزودن ديدگاه