• یکشنبه 01 فروردین 1400 21:25
  • كد: 1277
رئیسی:  فرهنگ مشارکت نهادینه نشده است!

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به درخواست برخی سرمایه گذاران استان برای تشکیل تیم های تحقیقاتی دانشگاهی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در مناطق ۱۵ گانه شهر گفت: ازجمله مزیت های شکل گیری این تیم های تحقیقاتی کوچک این است که می توانند فارغ از آنچه در ذهنیت مدیران سازمان و سرمایه گذاران می گذرد و معمولاً بر حوزه هایی خاص متمرکز است، فرصت های جدید و متنوع سرمایه گذاری در سطح خرد را شناسایی و عرضه کنند. دکتر شهرام رئیسی با اشاره به اینکه پیش از این، یک مطالعه تحقیقاتی درباره فرصت های سرمایه گذاری انجام شد و خروجی هایی در پی داشت، گفت: حجم سرمایه گذاری پروژه های تعریف شده در این مطالعه بسیار بالا و نیازمند منابع مالی فراوان است. او برگزاری این نشست ها را نتیجه درخواست سرمایه گذاران عنوان کرد و ادامه داد: این مهم را ابتدا با استادان دانشگاه مطرح می کنیم و نظرات آنها را اخذ کرده و در ادامه به راه اندازی این تیم تحقیقاتی دانشجویی دانشگاهی اقدام خواهیم کرد.

حرکت بر لبه تیغ

رئیسی فعالیت در حوزه سرمایه گذاری را مصداق شعر «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها» دانست و گفت: مفهوم سرمایه گذاری در لغت ساده، اما در عمل بسیار پیچیده است؛ به طوریکه هنوز قوانین و دستورالعمل های مدونی برای این حوزه وجود ندارد و ما روی لبه تیغ حرکت می کنیم. او با تأکید بر اینکه هنوز فرهنگ مشارکت در سطوح دولتی و مدیریت شهری نهادینه نشده است، اظهار کرد: باید رویکردی که اعتقاد به مشارکت ندارد، تغییر کند و آنقدر در حوزه فرهنگ مشارکت فعالیت کنیم تا این مفهوم به معنای واقعی کلمه در میان مدیران و کارمندان دولتی و شهرداری ظهور و بروز داشته باشد. او با اشاره به اینکه در سطح کشور نمونه هایی از اجرای پروژه های مشارکت را شاهد هستیم که بدون اینکه هزینه سنگینی تحمیل شود، با مشارکت بخش خصوصی اجرا و نتایج مفیدی در پی داشته است، گفت: ازجمله این نمونه ها، کوچه دقایقی در شیراز است که یک هنرمند آشنا با اقتصاد هنر، دیوارنگاره های بسیار زیبایی بر دیوار کوچه ایجاد کرده و باعث خلق ارزش افزوده برای منطقه شده است؛ به طوریکه با این حرکت کم هزینه، کوچه تبدیل به گذری فرهنگی شده و درنتیجه باعث شده تمام همسایه های آن خانه تاریخی در نگهداری، حفظ و توسعه این گذر مشارکت داشته باشند.

تسریع در تشکیل تیمهای دانشجویی

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اظهار تأسف از اینکه چه در سطح دولت و چه در سطح شهرداری، فرهنگ مشارکت نهادینه نشده است، تصریح کرد: آنچه درباره پروژه های کوچک مقیاس مطرح کردیم، به معنی کنارگذاشتن مگاپروژه ها نیست؛ اما تجربه نشان داده است وقتی ابعاد پروژهای از یک میزان بالاتر رود، دیگر کامل نمی شود. امروز شاهدیم برخی از پروژه هایی که سال ۸۸ شروع شده، هنوز به مقصد و محصول نرسیده است. رئیسی تأکید کرد: هدف ما از طرح موضوع فرهنگ مشارکت، تغییر این رویکردهاست. به تعبیری آنقدر باید این مفهوم مشارکت تکرار شود تا در سطح مدیران ارشد و بدنه شهرداری نهادینه شود. او با اشاره به اینکه در شهر فرصت هایی وجود دارد که ممکن است شهرداری به آنها آگاه نباشد، گفت: تیم های تحقیقاتی دانشگاهی می توانند این فرصت ها را شناسایی و به مدیریت شهری معرفی کنند. رئیسی با تأکید بر تسریع در تشکیل تیم های تحقیقاتی دانشجویی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: باید از پروژه های نوشتاری کتابخانه ها کمی فاصله گرفت.

افزودن ديدگاه