درآمد پایدار؛ چالش روزهای کرونایی شهرداری‌ها

چالش ایجاد منابع درآمدی پایدار شهری برای شهرداری‌ها همواره وجود داشته است؛ معضلی که برخی مدیران شهری برای رهایی از آن راهکارهایی همچون تراکم فروشی یا ایجاد صندوق های توسعه شهری را انتخاب می‌کردند این روزها و

سه شنبه, اسفند 19, 1399 - 13:22

کشف منابع مالی پایدار برای هزینه های جاری، عمرانی و توسعه ای شهرها کار آسانی نبوده و عوارض و مالیات شهری، برای 

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 17:42

شیوه دخل وخرج و منابع درآمدی شهرتغییر کرده و این موضوع را به خوبی می توان ازتحلیل تحقق بودجه شش ماهه اول امسال متوجه شد.

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 16:07

ملت خبر داد:افزایش سرانه شهروندان اصفهان در بودجه ۱۴۰۰/ ارتقای انضباط مالی در شهرداری

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 14:37
نصر:  امروز اصفهان در بسیاری از پروژه‌ها در کنار خود بخش خصوصی را همراه کرده است

نصراصفهانی خبر داد: معافیت احداث بیمارستان‌های بالای

دوشنبه, بهمن 20, 1399 - 11:08

مدیـر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: یکی از دغدغه های شهروندان، ساختمان های نیمه ساز یا مخروبه رها شده درسطح شهر است که تعیین تکلیف آنها به منظور حفظ سیما و منظر شهر دردستورکار این مدیریت قرار گرفته است. 

شنبه, بهمن 18, 1399 - 11:14
حجتی: یکی از اهداف طرح شهروند دیپلمات ارتباطات مؤثر با خواهرشهرهای اصفهان و توسعه همکاری‌های اقتصادی و علمی با محوریت بخش خصوصی و دانشگاه‌های اصفهان است.

حجتی تاکید کرد:تحکیم مناسبات بین‌المللی شهرداری اصفهان با طرح شهروند دیپلمات

پنجشنبه, بهمن 16, 1399 - 12:54

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأ کید بر اینکه مدیران مناطق باید از اتخاذ آسانترین نحوه کسب درآمد که همان شهر فروشی است، پرهیز کنند، گفت: فارغ از اهمیت سقف بودجه، آنچه در لایحه تقدیمی به شورا اهمیت دارد روش کسب درآمد،

چهارشنبه, بهمن 15, 1399 - 10:31
نصر اصفهانی: جلب مشارکت بخش خصوصی در بودجه 1400

نصر تشریح کرد:تاکیدات شورای شهر برای تصویب بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان

سه شنبه, بهمن 14, 1399 - 14:29

صفحه‌ها