متین راد: راه کارهای توسعه فرهنگ سرمایه گذاری چیست؟

اعتمادسازی و احساس مسئولیت

سه شنبه, فروردین 17, 1400 - 10:31
مدرس هاشمی: تعامل با شهرداری تجربه خوبی بود

مشارکت شهرداری ها با بخش خصوصی برای طراحی و اجرای پروژه های شهری از بخش های مهم و مؤثر فعالیت این نهاد است که اغلب اگر هر دو سوی ماجرا از ابتدا مسیر صحیح تعامل را با همدیگر طی کنند، منجر به بروز اتفاقات خوبی

یکشنبه, فروردین 15, 1400 - 13:45
رئیسی:سرمایه گذاری ذر شهر نیازمند حضور بخش خصوصی است

در مواجهه با رشد سریع شهر و شهرنشینی، دولت های محلی در شهرها یا به تعبیری، مدیران شهری به طور فزاینده ای درباره وضعیت خدمات شهری و نحوه توزیع آن در گستره شهر در مقابل شهروندان مورد پرسش قرار می گیرند

سه شنبه, فروردین 3, 1400 - 15:57
قاضی خسگر: نگاه نهادهای اصفهان نگاه حل مسئله نیست!

دکتر قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار از چرایی ضعف تعاملات بین بخشی در حوزه سرمایه گذاری شهری می گوید

سه شنبه, فروردین 3, 1400 - 15:10
نهالی که به ثمر نشست

۱۵ سال از آغاز فعالیت حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها در شهرداری اصفهان می گذرد و

یکشنبه, فروردین 1, 1400 - 22:32
گلشیرازی: موانع سرمایه گذاری و پروژه های شهری

ظرفیت های اصفهان برای جذب سرمایه گذاری

یکشنبه, فروردین 1, 1400 - 22:03
رئیسی:  فرهنگ مشارکت نهادینه نشده است!

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به درخواست برخی سرمایه گذاران استان برای تشکیل تیم های تحقیقاتی دانشگاهی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در مناطق

یکشنبه, فروردین 1, 1400 - 21:25

ناآشنایی با ادبیات سرمایه گذاران

یکشنبه, فروردین 1, 1400 - 21:04

الگوی مشخص در سرمایه گذاری

یکشنبه, فروردین 1, 1400 - 20:36
بیدرام:غفلت از سرمایه اجتماعی و نمادین

دکتر رسول بیدرام، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان، با تأکید بر اینکه شهر یک سیستم سرمایه است که در خود انواع سرمایه ها را دارد، گفت: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فره

شنبه, اسفند 30, 1399 - 13:09

صفحه‌ها