مشارکت توسعه ای به جای مشارکت نمایشی

شنبه, اسفند 30, 1399 - 12:26

استراتژی تعریف پروژه های کوچک مقیاس

شنبه, اسفند 30, 1399 - 12:03
خسروی:شهرداری می تواند سرمایه گذاری را ترویج کند

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه شهرداری برای بهبود وضعیت کارآفرینی در شهر دو نقش برعهده دارد، تأکید دارد: نقش اصلی و مهم، بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهر است.

سه شنبه, اسفند 26, 1399 - 12:35
شریعتی نیا:سرمایه گذار انگیزه می خواهد

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان معتقد است نیازهای جامعه نامحدود و برای رسیدن به حداقل ها، تخصیص منابع نیز محدود است پس باید با برنامه ریزی دقیق از منابع مختلف برای رسیدن به هدف ها بهره

سه شنبه, اسفند 26, 1399 - 11:57

انگیزه سرمایه گذاری تزریقی نیست؛ بلکه باید بستر و زیرساخت آن آماده بوده و همچنین قراردادها باید به نحوی تکمیل و تنظیم شده که هیچ نقطه ابهامی در آن وجود نداشته باشد. 

سه شنبه, اسفند 26, 1399 - 10:00

سعید جعفری هرندی*

سه شنبه, اسفند 26, 1399 - 09:26

*علیرضا خیام پور

سه شنبه, اسفند 26, 1399 - 09:00

پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه مرکز همایش‌های بین‌ المللی اصفهان

دوشنبه, اسفند 25, 1399 - 12:35

تأثیرات محتمل شیوع کووید۱۹ بر بخش املاک و مستغلات و رویکردهای متفاوتی که می توان اتخاذ کرد

دوشنبه, اسفند 25, 1399 - 11:53

عضو هیئت علمی اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان گفت: همه بخش‌های اقتصادی شهری کم و بیش از شیوع این ویروس آسیب دیده‌اند اما با بهبود فاکتورهای محیط و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار می‌توان به کمتر شدن این اثرات امیدوار بود.

سه شنبه, اسفند 19, 1399 - 13:42

صفحه‌ها