• شنبه 29 آبان 1400 12:37
  • كد: 1529
قربانی: اصفهان، شهر تاریخ و هنر کشور یک موزه ندارد

 

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهر اصفهان، شهر تاریخ و هنر کشور یک موزه ندارد، امیدواریم کمیسیون فرهنگی مجلس از احداث موزه در اصفهان حمایت کند.

ابوالفضل قربانی در نشست مشترک اعضای شورای شهر اصفهان با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصفهان شهر تاریخی و هنر است و صنایع دستی اصفهان می‌تواند اقتصاد بخشی از کشور را در دست بگیرد، در این راستا خواهشمندیم به موضوع صنایع دستی اصفهان توجه جدی شود.

وی افزود: شهر اصفهان یک موزه ندارد، امیدواریم کمیسیون فرهنگی مجلس از احداث موزه در اصفهان حمایت کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ابنیه تاریخی شهر اصفهان متأسفانه بر اساس نظر کارشناسان طی دو دهه آینده از بین خواهد رفت، در این راستا از کمیسیون فرهنگی مجلس درخواست می‌شود به این موضوع توجه کند.

 

 

افزودن ديدگاه