• شنبه 04 اردیبهشت 1400 18:26
  • كد: 1300
 دومین بسته شگفت انگیز ساخت وساز رونمایی و به تصویب رسید.

شهرداری اصفهان برای رونق بازار ساخت وساز و افزایش صدور پروانه ساختمانی، هرسال لایحه بسته تشویقی ساخت وساز را به شورای شهر ارسال می کند. در سه سال اخیر اما شیوه و زمان ارائه این بسته تغییر کرده که به تبع در بازار مسکن و خزانه شهر نیز تأثیرگذار بوده است.در جلسه علنی صد و شصت و هفتم، دومین بسته شگفت انگیز این تیم مدیریت شهری، رونمایی و به تصویب رسید. طبق این مصوبه، متقاضیان ساخت وسازی که تا پایان اردیبهشت برای دریافت پروانه ساخت مراجعه کنند از تخفیف کامل برخوردار می شوند.

ساخت وساز و درآمد شهر منابع بودجه سال آینده از محل عوارض ارزش افزوده به مبلغ 1122 میلیارد تومان، درآمد توسعه شهر شامل پروانه ساخت، ترا کم، بالکن، تفکیک و... به مبلغ 2957 میلیارد تومان، درآمد دارایی سرمایه ای از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول به میزان 900 میلیارد تومان، اوراق مشارکت به میزان780 میلیارد تومان، سرمایه گذاری به میزان 590 میلیارد تومان، بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری، پارکینگ، هزینه آسفالت و جمع آوری زباله به مبلغ 150 میلیارد تومان و درآمد شرکت ها و سازمانهای شهرداری به مبلغ1228 میلیارد تومان، تأمین می شود که درمجموع 7727 میلیارد تومان تأمین می شود.

می توان گفت که سهم عوارض ترا کم و ساخت وساز به نسبت رشد چشمگیر بودجه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. هرچند بودجه سال آینده درصد قابل توجهی افزایش یافته؛ ولی عوارض ساخت و ترا کم فقط 15درصد رشد داشته تا فشار کمتری بر مردم به ویژه آنها که برای نیاز خانواده خود اقدام به ساخت وساز می کنند، وارد شود.سال گـذشته استانداری برای افزایش 20درصدی ارزش افزوده و ترا کم به شهرداری مجوز داد؛ ولی شورای شهر این لایحه را ردکرد. شهرداری با توجه به شرایط سخت اقتصادی، لایحه دوفوریتی افزایش 15 درصدی این عوارض را به شورا ارسال کرد که مصوب شد. البته شرط شورای شهر برای این افزایش، ارائه بسته تشویقی ساخت وساز و تخفیف ارزش افزوده تراکم در ابتدای امسال بود که شهرداری هفته قبل آن را به صورت لایحه دوفوریتی به شورای شهر ارسال کرد. این لایحه یک بسته تشویقی و تخفیف ترا کم به صورت پلکانی برای شش ماه اول سال و تا پایان شهریور بود که شورای شهر با دو فوریت آن مخالفت کرد؛ ولی بررسی آن به صورت یک فوریت مورد موافقت اعضا قرار گرفت و این هفته با تغییراتی به تصویب رسید.

تغییر رویه شهرداری اصفهان در سال98 سه بسته ساخت وساز با مدل ها و جامعه هدف مختلف ارائه داد که مورد نقد اعضای شورای شهر بود. با تذکرهای مداوم تیم اقتصادی شورای شهر درنهایت سال گذشته روند بسته های تشویقی ساخت وساز شهرداری تغییر کرد. در سال های گذشته، پرداخت عوارض ساختمانی در طول سال انجام می شد و بسته تشویقی در پایان سال ارائه می شد تا متقاضیان با تخفیف بتوانند پروانه بگیرند. بنابراین عمده تقاضاها برای دریافت پروانه ساخت به پایان سال موکول می شد.

ازآنجا که حوزه ساخت وساز بزرگترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود و تجمیع فعالیت ساختمانی در مقطعی از سال، تعادل این بازار را به هم می زند، شورای شهر پیشنهاد کرد که بسته های تشویقی از ابتدای سال ارائه شود تا ارائه تخفیف برای صدور پروانه ساخت در طول سال به تدریج و پلکانی بوده و در ساخت وساز شهر هم تعادل ایجاد شود. بنابراین اصفهان برخلاف شهرداری های سایر نقاط کشور که اوایل هرسال با افزایش نرخ صدور پروانه ساخت، بازار هدف را از دست می دهند، پس از موافقت با افزایش بهای عوارض ارزش افزوده و ترا کم، با ارائه بسته تشویقی و رضایت به کاهش درآمد، موج افزایش صدور پروانه ساخت را اول هرسال ثبت می کند.

بسته تشویقی 1400 نیز همانند همتای خود در سال گذشته به صورت پلکانی تصویب شده است. متقاضیانی که از اول فروردین تا پایان اردیبهشت مراجعه کنند از تخفیف کامل عوارض ارزش افزوده و تراکم مصوب امسال بهره مند می شوند.

از نر خ این تخفیف هر دو ماه 20 درصد کاسته شده و درنهایت مراجعانی که دو ماه آخر سال مراجعه کنند، هیچ تخفیفی دریافت نمی کنند . سود کامل تأثیر بسته های تشویقی در نرخ ساخت وساز اصفهان مشهود است. تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده از حدود ۹ هزار فقره در سال ۹۲ به حدود سه هزار در سال ۹۷ رسید و سپس از سال ۹۸ مجدد رشد پیدا کرد و بـه نزدیک پنج هزار فقره و سپس سـه هـزار فقـره در نیمه نخست سال ۹۹ رسید.

بر اساس این آمار از سال ۹۲ تا نیمه نخست ۹۹ بیشترین تعداد پروانه ها در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ با ۹ هزار و ۳۸۹ فقره و کمترین تعداد در سال ۱۳۹۷ با سه هزار و ۳۶۶ فقره صادر شده است و بالاترین میانگین مساحت زیربنا در سال ۱۳۹۳ معادل 236 مترمربع و پایین ترین میانگین آن ۱۷۸ مترمربع در سال ۱۳۹۵ بود. سال ۱۳۹۸ معادل چهار هزار و ۶۵۶ پروانه احداث ساختمان، توسط شهرداری اصفهان صادر شد که نسبت به سال قبل آن ۳,۳۸ افزایش داشت؛ اما میانگین مساحت زیربنا ۸,۱۳درصد کاهش یافت. همچنین در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ تعداد پروانه های ساختمانی با افزایش ۸,۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن به ۲ هزار و ۹۵۲ پروانه رسید و تعداد واحدهای مسکونی و میانگین مساحت زیربنا به ترتیب ۳,۲۷ و ۹,۲۲ درصد رشد یافت و به ۱۲ هزار و ۹۴۴ واحد و ۲۴۰ مترمربع رسید.

تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کلانشهر اصفهان نیز از سال ۹۲ که معادل ۳۸ هزار واحد بود در سال های پس ازآن کاهش یافت و به ۱۳ هزار واحد در سال ۹۶ رسید؛ اما از سال ۹۷ مقداری افزایش یافت تا اینکه در سال ۹۸ به ۱۸ هزار و ۵۸۲ واحد و در نیمه نخست سال ۹۹ به نزدیک ۱۳ هزار واحد رسید. شهرداری اصفهان هم اعلام کرده که سال گذشته برای سه هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد ۲۶درصدی داشته است. سایه تصمیمات مدیریت شهری بر بازار مسکن و ساخت وساز مشهود است و بنابراین می توان گفت که شهرداری ها می توانند دوران رکود و رونق مسکن را کنترل کنند.

افزودن ديدگاه