لطفا منتظر بمانيد. صفحه در حال بارگذاری است.

  • شروع تجهیز و آماده سازی پروژه مشارکتی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان
  • پیام مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان در خصوص حضور پرشور پرسنل و فعالان اقتصادی در پای صندوقهای رای 28 خردادماه 1400
  • اصفهان شهر سرآمد
  •  ایجاد سازه تبلیغاتی در محل خروجی پایانه صفه
  • فراخوان طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی های پایه گاز سوز، هیبریدی و  الکتریکی

اخبار

فرصت هاي سرمايه گذاري