لطفا منتظر بمانيد. صفحه در حال بارگذاری است.

  • بهره برداری از ایستگاه مترو شهید مفتح
  • سیاست باز اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری
  • خطر ویروس کرونا بسیار جدی است مراقب خود باشید!
  • اصلاح فرایندهای سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلانشهر اصفهان
  • اصفهان فرصت جهانی و جهانی از فرصت

اخبار

فرصت هاي سرمايه گذاري