کشف منابع مالی پایدار برای هزینه های جاری، عمرانی و توسعه ای شهرها کار آسانی نبوده و عوارض و مالیات شهری، برای 

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 17:42

شیوه دخل وخرج و منابع درآمدی شهرتغییر کرده و این موضوع را به خوبی می توان ازتحلیل تحقق بودجه شش ماهه اول امسال متوجه شد.

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 16:07

ملت خبر داد:افزایش سرانه شهروندان اصفهان در بودجه ۱۴۰۰/ ارتقای انضباط مالی در شهرداری

چهارشنبه, اسفند 6, 1399 - 14:37
نصر:  امروز اصفهان در بسیاری از پروژه‌ها در کنار خود بخش خصوصی را همراه کرده است

نصراصفهانی خبر داد: معافیت احداث بیمارستان‌های بالای

دوشنبه, بهمن 20, 1399 - 11:08

مدیـر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: یکی از دغدغه های شهروندان، ساختمان های نیمه ساز یا مخروبه رها شده درسطح شهر است که تعیین تکلیف آنها به منظور حفظ سیما و منظر شهر دردستورکار این مدیریت قرار گرفته است. 

شنبه, بهمن 18, 1399 - 11:14
حجتی: یکی از اهداف طرح شهروند دیپلمات ارتباطات مؤثر با خواهرشهرهای اصفهان و توسعه همکاری‌های اقتصادی و علمی با محوریت بخش خصوصی و دانشگاه‌های اصفهان است.

حجتی تاکید کرد:تحکیم مناسبات بین‌المللی شهرداری اصفهان با طرح شهروند دیپلمات

پنجشنبه, بهمن 16, 1399 - 12:54

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأ کید بر اینکه مدیران مناطق باید از اتخاذ آسانترین نحوه کسب درآمد که همان شهر فروشی است، پرهیز کنند، گفت: فارغ از اهمیت سقف بودجه، آنچه در لایحه تقدیمی به شورا اهمیت دارد روش کسب درآمد،

چهارشنبه, بهمن 15, 1399 - 10:31
نصر اصفهانی: جلب مشارکت بخش خصوصی در بودجه 1400

نصر تشریح کرد:تاکیدات شورای شهر برای تصویب بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان

سه شنبه, بهمن 14, 1399 - 14:29

وابستگی مسکن و صنعت ساختمان به «صنایع مختلف» باعث شده است تا از صنعت ساختمان به عنوان پیشران و موتور محرک اقتصاد یاد شود.

شنبه, بهمن 11, 1399 - 13:27

صفحه‌ها